Woonbegeleiding

De term ‘woonbegeleiding’ suggereert dat de begeleiding alleen over wonen gaat. Bij JOT wordt hier echter maatschappelijke ondersteuning in de meest brede zin mee bedoeld. Dat begint bij wonen en eventueel werken, maar onze begeleiding beslaat vrijwel alle leefgebieden.

JOT beschikt over woningen en appartementen waar wij onze cliënten in huisvesten. Van daaruit start de begeleiding en wordt samen met de cliënt binnen zes weken een begeleidingsplan opgesteld. Daarin staan zowel de wensen van de cliënt als de zaken die veranderd en opgepakt moeten worden. Omdat het bevorderen van zelfredzaamheid van cliënten altijd het uitgangspunt is, worden zo veel mogelijk veranderingen samen met de cliënt bewerkstelligd. Hoewel cliënten van JOT ambulant worden begeleid, dat wil zeggen dat zij zelfstandig wonen en thuis door begeleiders van JOT bezocht en ondersteund worden, is de veiligheid van een 24-uurs voorziening gewaarborgd; er is te aller tijde begeleiding beschikbaar en er kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week binnen 15 minuten een begeleider fysiek aanwezig zijn indien gewenst of noodzakelijk.

JOT werkt intensief samen met andere instanties en instellingen die bij onze cliënten betrokken zijn. Voorbeelden hiervan zijn bewindvoerders, mentoren, instellingen voor psychologische of psychiatrische begeleiding, verslavingstrajecten en reclassering. Daarnaast beschikt JOT over een eigen orthopedagoog en gedragswetenschapper.

JOT B.V.
JOT Zwolle is een zorginstelling die mensen ondersteunt en begeleidt in het opbouwen en onderhouden van een goed maatschappelijk leven.
Contact
Tel +31 38 202 26 76
E-mail info@jot-bv.nl
Rijnlaan 25, 8032 JZ Zwolle
KvK 71996249
AGB code 75753216
Juvenile overcoming trouble © 2021