JOT Zwolle B.V. is in 2017 in het leven geroepen door Melvin des Celles, die zowel ervaringsdeskundige als ervaren begeleider en jongerenwerker is. Door zijn eigen ervaringen in zijn jeugd en op straat, en zijn optiek dat de samenleving de laatste twee decennia fors verhard en verzakelijkt is, is hij het als zijn missie gaan zien om kwetsbare jong(volwassenen) in vergelijkbare situaties en omstandigheden als de zijne van weleer te behoeden voor (verder) afglijden of een tweede kans op een goed maatschappelijk leven te bieden.

 

Onze Visie

Onze Visie

JOT Zwolle B.V. is een groeiende zorgonderneming in de regio Zwolle-IJsselland die woonbegeleiding en dagbesteding biedt aan mensen die hier om een veelvoud van redenen en oorzaken behoefte aan hebben. Voorbeelden van deze achtergronden zijn (licht)verstandelijke beperkingen, (verslavings)psychiatrie en (jong)volwassenen die vanuit een forensisch kader opnieuw gaan participeren in de samenleving na een periode van detentie. In de meeste gevallen is er bij de clientèle van JOT sprake van generatie- en multiproblematiek, waardoor intensief samengewerkt wordt met veel instellingen uit het hulpverleningsnetwerk. JOT Zwolle B.V. hanteert gezien het karakter van de doelgroep(en) een lange adem met cliënten en werkt eclectisch om maatwerk te kunnen leveren. Voorbeelden van veelgebruikte methodieken door de uitvoerende begeleiders zijn Triple C, Geef me de Vijf en Taakgerichte Hulpverlening.

Samenwerking

Juvenile overcoming trouble © 2023