Onze visie

Juvenile Overcoming Trouble (JOT) is ontstaan uit een initiatief uit 2013 van Melvin des Celles. Melvin is al vele jaren als begeleider en ervaringsdeskundige werkzaam in de (justitiële) jeugdzorg. Door de ervaringen die hij hierin had en de natuurlijke affiniteit die hij heeft met kwetsbare jongeren, is hij zich gaan inzetten om een eigen zorginstelling op te zetten voor deze doelgroep. Deze droom is op 1 januari 2017 verwezenlijkt met de oprichting van Juvenile Overcoming Trouble in Zwolle.

JOT bestaat inmiddels uit een team van zeven ervaren en deskundige begeleiders, en er wordt nauw samengewerkt met een aantal instellingen voor het toevoegen van externe deskundigheid en behandelingsmogelijkheden. In de trajecten van woonbegeleiding wordt gewerkt aan de hand van de filosofie en affiniteit die Melvin heeft met de doelgroep. Dat betekent dat begeleiders zich naast de jongeren positioneren in plaats van erboven, en dat er zoveel mogelijk samen aan de problemen en uitdagingen wordt gewerkt. Dit krijgt al direct vorm omdat jongeren hun persoonlijke wensen – indien haalbaar en realistisch – terug kunnen zien komen in hun persoonlijke begeleidingsplan.

De samenleving is aan het veranderen en verharden. De mogelijkheden die er in de jeugd van Melvin en zijn team in maatschappelijk opzicht nog waren om van een dubbeltje een kwartje te maken, zijn aan het verdampen. Het is zo bezien Melvin’s persoonlijke roeping om te zorgen dat de cliënten van JOT niet buiten de boot vallen en een goed maatschappelijk leven kunnen opbouwen en onderhouden. De ondersteuning die zij hierin van JOT krijgen stoelt op kennis en kunde, maar eens te meer op aandacht en betrokkenheid.

Om deze vorm van nabije hulpverlening te kunnen blijven bieden en voortdurend de door ons gewaarborgde kwaliteit van zorg te leveren, beoogt JOT om kleinschalig te blijven. Cliënten van JOT kennen het gehele team van begeleiders en ook hun medecliënten, aangezien vele van hen doordeweeks samenkomen en gezamenlijk sporten, werken of eten op de dagbesteding. Dit betekent helaas ook dat er in sommige periodes sprake kan zijn van een wachtlijst voor nieuwe cliënten.

JOT B.V.
JOT Zwolle is een zorginstelling die mensen ondersteunt en begeleidt in het opbouwen en onderhouden van een goed maatschappelijk leven.
Contact
Tel +31 38 202 26 76
E-mail info@jot-bv.nl
Rijnlaan 25, 8032 JZ Zwolle
KvK 71996249
AGB code 75753216
Juvenile overcoming trouble © 2021