JOT biedt intensieve zorg aan mensen met een beperking en mensen die na een periode van detentie herintreden in de samenleving. De geboden hulp is zowel psychosociaal als praktisch van aard. De teams van JOT werken eclectisch, wat betekent dat per casus of situatie de beste methode gekozen wordt. De meeste cliënten van JOT kampen met problemen op meerdere leefgebieden. In veel gevallen schakelen we daarom externe deskundigheid in en treden we op als casemanager in het hulpverleningsnetwerk. Zo kunnen we gezamenlijk optimale zorg en ondersteuning bieden.

Wat we doen

Dagbesteding/leer- werktraject/opleidingen

Een zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk en gezond. Veel van onze cliënten kunnen door allerlei omstandigheden onvoldoende deelnemen aan de samenleving. JOT biedt daarom met een eigen methodiek dagbesteding aan op twee naast elkaar gelegen locaties, die elk een breed scala aan faciliteiten bieden.

Individuele begeleiding

Iedere cliënt van JOT heeft een eigen persoonlijk begeleider. We hanteren bij de start van de zorg een observatieperiode van zes weken. Hierna maak je samen met je begeleider een begeleidingsplan, waarin de doelen worden opgeschreven waaraan je het aankomende jaar samen gaat werken. Soms zijn doelen voor alle betrokkenen vooraf al duidelijk, maar jouw persoonlijke wensen zijn ook erg belangrijk voor het begeleidingsplan. Zo komt er niet alleen een plan dat moet, maar vooral ook wat je wil. Je begeleider zorgt er samen met jou voor dat alles goed blijft gaan. Als het even wat minder goed gaat, biedt hij jou alle ondersteuning die nodig is om er weer bovenop te komen.

Zelfstandig begeleid wonen

Als je in zorg komt bij JOT, ga je in één van onze appartementen wonen. Dit is wettelijk verplicht. Je persoonlijk begeleider komt meerdere keren per week bij je langs voor begeleidingsgesprekken, waarin bekeken wordt hoe het met je gaat, en om praktische ondersteuning te bieden, zoals samen huishoudelijke taken uitvoeren of boodschappen doen. Je begeleider gaat tevens met je mee naar belangrijke gesprekken en onderhoudt contacten met alle mensen die meewerken aan je begeleidingsplan. Samen met jou proberen we uiteindelijk je zelfstandigheid te vergroten, en ervoor te zorgen dat je problemen worden opgelost.

Juvenile overcoming trouble © 2024