Iedereen verdient een plek waar hij zich kan ontwikkelen

Juvenile Overcoming Trouble

JOT Zwolle is een zorginstelling die mensen ondersteunt en begeleidt in het opbouwen en onderhouden van een goed maatschappelijk leven. De hulp die JOT biedt beslaat vrijwel alle leefgebieden waarop moeilijkheden of worstelingen kunnen ontstaan. Zo kunnen er problemen zijn op het gebied van huisvesting of financiën die wij goed kunnen begeleiden, maar wij ondersteunen ook mensen die zijn vastgelopen op het gebied van werk en school, of geen goed toekomstperspectief meer hebben. In de praktijk blijkt echter vaak dat er op meerdere gebieden problemen zijn ontstaan.

Hoewel onze naam vrij vertaald ‘Jeugd overwint Problemen’ betekent, is leeftijd niet bindend in onze doelgroep. Dat wil zeggen dat wij mensen van alle leeftijden begeleiden. Als je het gevoel hebt dat de problemen je boven het hoofd groeien of dat je helemaal bent vastgelopen in je leven, neem dan gerust contact met ons op om samen met ons te bekijken wat wij voor je kunnen betekenen.

De begeleiding en ondersteuning die JOT biedt bestaat uit twee takken, namelijk Woonbegeleiding en Dagbesteding. Vaak is er sprake van een combinatie van die twee. Een verdere uitleg van deze twee soorten begeleiding vind je onder het kopje ‘Ons Aanbod’. Wil je contact opnemen met ons, dan kan dat via het Contactformulier, telefonisch of per e-mail.

Woonbegeleiding

De term ‘woonbegeleiding’ suggereert dat de begeleiding alleen over wonen gaat. Bij JOT wordt hier echter maatschappelijke ondersteuning in de meest brede zin mee bedoeld. Dat begint bij wonen en eventueel werken, maar onze begeleiding beslaat vrijwel alle leefgebieden.

Dagbesteding

Dagbesteding bij JOT is veel meer dan alleen boksen of fitnessen. Onze filosofie heeft vorm gekregen in ons model ‘Werk Je Fit’, waarbij sporten slechts een beperkt deel van de tijd het doel zelf vormt. Binnen dit project wordt ook intensief gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten, door het aanleren van vaardigheden, het vergroten van inzichten en het actief participeren in sociale netwerken van medecliënten.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

JOT B.V.
JOT Zwolle is een zorginstelling die mensen ondersteunt en begeleidt in het opbouwen en onderhouden van een goed maatschappelijk leven.
Contact
Tel +31 38 202 26 76
E-mail info@jot-bv.nl
Rijnlaan 25, 8032 JZ Zwolle
KvK 71996249
AGB code 75753216
Juvenile overcoming trouble © 2021